บีลัคกี้ ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อไปประกอบอาหารให้กับทหารที่ช่วยเหลือประชาชน
และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
image