บีลัคกี้ ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ให้กับ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 86 ณ ศศช. บ้านผีปานใต้ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม
เมื่อวันที่ 1-15 มิถุนายน 2565
image