กองทัพบก. ให้เกียริตรับมอบไส้กรอกบีลัคกี้ พลตรี ทัศอรัญ กฤษณานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาง อากาศกองทับบก ให้เกียรติรับมอบไส้กรอกบีลัคกี้ เพื่อไปประกอบอาหารให้กับทหารที่ช่วยเหลือสังคม ได้ปฏิบัติหน้าที่ออกไปพ้นยาฆ่าเชื้อในตอนกลางคืน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
image