• Cocktail Sausage คอกเทล(รมควันหนังไม่กรอบ)
  120.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Hotdog 4" 4 Pack ฮอทด็อก 4 นิ้ว 4 แพ็ค
  230.00 บาท

   

 • Hotdog 4" ฮอทด็อก 4 นิ้ว
  50.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Hotdog 8" ฮอทด๊อก 8 นิ้ว
  225.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Chicken Cocktail ค็อกเทลไก่
  220.00 บาท

   

 • Chicken Vienna เวียนนาไก่
  215.00 บาท

   

 • Hotdog 3" ฮอทด็อก 3 นิ้ว
  225.00 บาท

   

 • Hotdog 6" ฮอทด๊อก 6 นิ้ว
  225.00 บาท

   

 • Hotdog 6"Jumbo ฮอตด็อก 6 นิ้วจัมโบ้
  225.00 บาท

   

 • Hotdog 8" Jumbo 8 นิ้วจัมโบ้
  225.00 บาท

   

 • Hotdog Ham Jumbo ไส้กรอกแฮมจัมโบ้
  230.00 บาท

   

 • Vienna Sausage เวียนนา
  225.00 บาท

   

 • โปรโมชั่นสินค้าตัวดัง!! ฮอทด็อก 4 นิ้ว 2 แพ็ค ครึ่งกิโลกรัม ปกติ 115.-
  100.00 บาท
  115.00 บาท  (-13%)

   

 • ไส้กรอกแฮมพริกสด
  95.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 4,743