บีลัคกี้มอบผลิตภัณฑ์นำไปช่วยเหลือประชาชน
ทหารรั้วของชาติ อยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ วิกฤกติการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ ทหารยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
บีลัคกี้ขอมอบผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และขอเป็นกำลังใจให้ทหารทุกนาย
 
Visitors: 125,943