ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการ

" ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย "

โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ลั๊ค.กี้ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากโรคระบาดโควิด-19 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

Visitors: 56,988