สกองทัพบก. ให้เกียริตรับมอบไส้กรอกบีลัคกี้
พลตรี ทัศอรัญ กฤษณานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาง อากาศกองทับบกให้เกียรติรับมอบไส้กรอกบีลัคกี้
เพื่อไปประกอบอาหารให้ กับทหารที่ช่วยเหลือสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่ออกไปพ้นยาฆ่าเชื้อในตอนกลางคืน
วันที่ 18 มีนาคม 2563 
Visitors: 125,940